SFS

SFS har släppt årets rapport och Göteborg är fortsatt en ort som är rödlistad.

Årets utlåtande från Göteborgs Förenade Studentkårer låter såhär;

 Bostadssituationen för studenter i Göteborgär generellt svår. Uppskattningsvis finns drygt 11 000 studentbostäder i Göteborg för över 60 000 studerande (varav drygt 38 000 helårsstudenter).Det saknas tillräckligt med studentbostäder, vilket tvingar studenter att söka boende på andrahandsmarknaden eller ibland tacka nej till utbildningsplatser. Enligt Studentbostadsföretagenväljer 29% av studenter bort Göteborg på grund av bostadsbrist. 

När det gäller tidsramen för att en student i Göteborg ska få tillgång till ett boende, varierar svaren mellan olika aktörer. Enligt SGS (Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder) kan det ta mellan 1,5 - 5 år för studenter att få en egen bostad, beroende på typ av bostad och läge. Boplats uppger att den genomsnittliga väntetiden för studentlägenheter via deras plattform är omkring 3 år. Chalmers Studentbostäder har en kötid på cirka 2,5 år men att många studenter lyckas hitta ett långsiktigt boende inom ett halvår. 

Studenter i Göteborg kan enligt Boplats förvänta sig betala knappt 4400 kr/månad för en studentlägenhet vilket är en knapp ökning jämfört med tidigare år. Chalmers Studentbostäder uppger att nya studenter i Göteborg betalar mellan 3 800 - 6 000 kr/månad beroende på standard och byggnadsår. De erbjudna bostäderna ligger i nästan alla fall inom 30 minuter från högskolan, antingen till fots eller med kollektivtrafik. 

För att hantera problemen med bostadsbristen pågår flera åtgärder. Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) driver samverkansprojektet GBG7000+, vilket har som mål att det ska byggas 7 000 studentbostäder i Göteborg fram till 2026. Detta samverkansprojekt involverar politiker och byggaktörer i syfte att finna lösningar på problemet med bristande studentbostäder. I nuvarande takt förväntas inte målet uppnås på grund av höga markpriser, ökade byggkostnader samt långsamma byråkratiska processer. Dock finns det en förhoppning om att vända denna negativa trend då Göteborgs kommunfullmäktige har bifallit en motion att utveckla en studentstadsstrategi. Denna strategi kommer bland annat att undersöka möjligheterna att bygga fler studentbostäder och utgör ett viktigt steg mot att lösa problemet. 

https://sfs.se/wp-content/uploads/2023/08/SFS-BR2023.pdf

 

Söker du bostad?

Kul att du vill bo i en studentbostad i Göteborg! Vi hyr inte ut studentbostäder på den här webbplatsen, men vi vet att det är svårt att hitta och vi jobbar för att det ska byggas fler. För att hjälpa har vi samlat länkar till dem som hyr ut i Göteborgsområdet. Klicka på knappen, leta i listan och sök dig vidare till uthyrningssidorna. Lycka till!