Bostadsprojekt

Nedan ser du var det byggs i Göteborg och vad som byggs. Växla mellan kart- och listvyn för att upptäcka de studentbostadsprojekt som planeras, byggs eller redan är inflyttade inom ramen för GBG7000+.

Doktor Allards gata

Planerad, beräknad inflyttning

I ett centralt läge ett stenkast från Chalmers tekniska högskola har Westhouse Fastigheter AB och Chalmers Studentbostäder identifierat möjligheter vid Doktor Allards gata att uppföra mellan 200-250 studentlägenheter i hyresrättsform samt uppemot 100 studentlägenheter i bostadsrättsform avsett för studenter. Total BTA är ca 20 000 kv. …

Ambrosiagatan

Planerad, beräknad inflyttning 2026

Här har fastighetskontoret startat arbetet om att lägga ut en markanvisning för studentbostäder.

Senast uppdaterad 11 september, 2020

Språkskrapan

Planerad, beräknad inflyttning 2022

I den befintliga byggnationen som populärt går under namnet Språkskrapan kommer Akademiska hus med byggstart 2021 konvertera delar till studentbostäder.

Senast uppdaterad 11 september, 2020

Korttidsboende Holtermanska

Byggnation, beräknad inflyttning 2021

Här planerar Chalmers studentbostäder 66 bostäder för internationella studenter och forskare vid Chalmers.

Senast uppdaterad 11 september, 2020

Ekedal 2

Planerad, beräknad inflyttning 2026

Ekedal 2 är den andra av två adresser identifierade längs Ekedalsgatan av projektet som lämpar sig väl för studentboende. På denna adress har man utrett möjligheten att addera ett mindre lägenhetshus till en länga av lägenhetshus. Här invänta projektet att fastighetskontorets förslag till lösning av hur man kan bygga säkert i närheten av en högspänningsanläggning.

Senast uppdaterad 11 september, 2020

Ekedal 1

Planerad, beräknad inflyttning 2026

Ekedal 1 är den första av två adresser identifierade längs Ekedalsgatan av projektet som lämpar sig väl för studentboende. På denna adress har man utrett möjligheten att använda bottenplan/bottenplanen till förskola, vilket framlagts till byggnadsnämnden med positivt förhandsbesked. Här inväntar projektet att platsen utreds som del i kulturreservat.

Senast uppdaterad 11 september, 2020

Glasmästaregatan

Planerad, beräknad inflyttning 2026

På Glasmästaregatan har projektet föreslagit för fastighetskontoret en plats med möjlighet till 250 studentbostäder vilket de har under betänkande.

Senast uppdaterad 11 september, 2020

Fridkullagatan

Planerad, beräknad inflyttning 2026

Här har projektet föreslagit för fastighetskontoret att det ska byggas 150 stycken studentbostäder. Chalmers Studentbostäder har inkommit med ett förslag som prövas under slutat av 2020 eller början 2021.

Senast uppdaterad 11 september, 2020

Slätta damm

Planerad, beräknad inflyttning 2026

Här på Slättadammsgatan har Gbg7000+ förslagit att fastighetskontoret ska tillåta byggnation på den befintliga parkeringsplatsen. Projektet föreslår att man ska bygga 400 studentbostäder vilket fastighetskontoret har under betänkande.

Senast uppdaterad 11 september, 2020

Kungsladugårdsgatan

Planerad, beräknad inflyttning 2026

Göteborg stad planerar att markanvisa en tomt på Kungladugårdsgatan riktad till studentbostäder under 2020/2021.

Senast uppdaterad 11 september, 2020

Studiegången

Planerad, beräknad inflyttning 2026

Vid studiegången planerar SGS att expandera sitt bestånd med minst 250 stycken studentbostäder med möjlighet till eventuellt fler.

Senast uppdaterad 11 september, 2020

Gibraltarvallen

Planerad, beräknad inflyttning 2024

I etapp två av Johanneberg Science Park planeras 146 stycken studentbostäder av Akademiska hus vilka kommer förvaltas och blockförhyras av Chalmers Studentbostäder.

Senast uppdaterad 11 september, 2020

Guldhedsgatan

Planerad, beräknad inflyttning 2026

Här önskar Göteborg stad att det byggs ett nittiotal bostäder för studenter. Markanvisningen har varit ute men ingen tilldelning har slutgiltigheten skett.

Senast uppdaterad 11 september, 2020

Ernst Fontells plats

Planerad, beräknad inflyttning 2026

SGS planerar att bygga 200 stycken studentbostäder på det som tidigare varit polisens parkeringsplats.

Senast uppdaterad 11 september, 2020

Kungladugårdsskolan

Planerad, beräknad inflyttning 2023

År 1930 byggdes Kungsladugårdsskolan och cirka 40 år senare kompletterades kvarteret med det s k Hushållsseminariet. Nu kompletterar SGS sina byggnader där med ytterligare 120 stycken studentbostäder.

Senast uppdaterad 11 september, 2020

Nymilsgatan

Byggnation, beräknad inflyttning 2023

Nymilsgatan är beläget i Flatås i stadsdelen Högsbo där bygger Lejonstaden 175 bostäder för unga vuxna. Det är inget krav att vara student för att hyra dessa men uthyraren strävar efter att det ska vara en majoritet av studenter i husen.

Senast uppdaterad 11 september, 2020

Olofshöjd

Planerad, beräknad inflyttning 2021

I Olofshöd bygger SGS ytterligare 101 nya studentbostäder. Med sin låga bebyggelse och sina kringbyggda gårdar ger Olofshöjd intryck av småskalighet och gemenskap, trots att det här finns 1 410 bostäder. Olofshjöd närmar sig det kompletta boendet. I området finns café, restaurang, förskola, studierum, gym... Det är 10 minuters gångväg till både Chalmersområdet och Humanistiska biblioteket (Göteborgs universitet). På bara 15 minuter når du Avenyn. Från Olofshöjd har du också nära till Fysiken Gibraltargatan och Fysiken Klätterlabbet, två stora träningsanläggningar/gym som ägs av Göteborgs fem studentkårer.

Senast uppdaterad 11 september, 2020

Östra Kålltorp

Byggnation, beräknad inflyttning 2021

Byggstatus

Fasadmurning och takbeläggning avslutas till semestern. Markplaneringsarbetena har påbörjats. Rumsbildning och installationsarbeten pågår i båda husen. Arbetena följer tidplan. Inflyttning är bestämd till 15/10 och 1/11.

Senast uppdaterad 11 september, 2020

Sven Brolids väg

Byggnation, beräknad inflyttning 2023

Byggstatus 2019

Första stommen är färdigmonterad. Betongarbetena för nästkommande hus löper på som planerat och andra grundläggningen är klar så att stommontaget kan påbörjas. Arbetena följer tidplan.

Bostäderna har fokus på hållbar energianvändning. …

Senast uppdaterad 11 september, 2020

Opaltorget

Byggnation, beräknad inflyttning 2023

I samband med den stora upprustningen av Opaltorget byggs 214 stycken studentbostäder som OFAB bygger vilka kommer att förvaltas och blockförhyras ut av SGS. Lägenheterna är byggda med hjälp av finansieringsstöd.

Senast uppdaterad 31 augusti, 2020

Mossens randzon

Planerad, beräknad inflyttning 2024

Här ska totalt 400 lägenheter anläggas varav 200 studentlägenheter. Startplanen är 2020 och projektet står inför planbeslut.

Senast uppdaterad 21 augusti, 2020

Emilsbro

Inflyttad hösten/vintern 2020

42 nya studentbostäder skapas mellan husen på Gibraltargatan 82 och Gibraltargatan 94 som i dag innehåller ca 400 små studentlägenheter. Energieffektiviseringsåtgärder genomförs i samband med renovering av 369 lägenheter och tillbyggnad mellan de befintliga byggnaderna. Detaljplanen för de nya bostäderna har vunnit laga kraft under 2019.

Senast uppdaterad 01 februari, 2019

Holtermanska

Planerad, beräknad inflyttning april 2023

Här planeras för ett stort antal student- och forskarbostäder i direkt närhet till Chalmers tekniska högskola i Johanneberg/Landala. Förutsättningarna för det här projektet har arbetats fram av Chalmers Studentbostäder, Chalmers Innovation och Göteborgs Stad. Detaljplanearbete påbörjas kvartal 4-2017 och detaljplanen bedöms kunna vinna laga kraft kvartal 4-2021.

Senast uppdaterad 04 september, 2017

Smedjan

Inflyttad 2018-2019

SGS Studentbostäder förvandlar en gammal varsbyggnad till nya studentbostäder. De bygger om Smedjan till nya hem för studenter i historisk varvsmiljö på Lindholmen. Byggstart påbörjad och med beräknad inflyttning till årskiftet 2018/2019. Projektet omfattar lägenheter om 1 rok till 4 rok, men även lgh med loft.

Senast uppdaterad 29 augusti, 2017

Volrat Tham

Inflyttad 2016

På Volrat Thamsgatan i Johanneberg byggdes studentbostäder redan på början av 1960-talet. 2016 kompletterade SGS Studentbostäder området med ett nybyggt låghus i fem våningar. Här finns 23 rökfria bostäder som består av 1 rum och kokvrå.

Olssons park

Inflyttad november 2018

På Guldshedstroget bygger SGS Studentbostäder 40 nya studentbostäder, alla ettor med kokvrå på 25 kvadratmeter. Inflyttning beräknad till 1 november 2018.

Senast uppdaterad 29 augusti, 2017

Uddjaur

Inflyttad mars 2019

I stadsdelen Krokslätt vid Gibraltargatan bygger Chalmers Studentbostäder 118 studentbostäder samt en förskola med fem avdelningar i samma huskropp. De arbetar med att uppnå hög hållbarhetsnivå för byggnaden och ambitionen är Miljöbyggnad Guld (SGBC). Bostäderna kommer att ligga på 10 minuters promenadavstånd till Chalmers tekniska högskola i Johanneberg.

Senast uppdaterad 29 augusti, 2017

Sjukan

Inflyttad 2019

Den 14 december förvärvade SGS Studentbostäder det f.d. militärsjukhuset på Regementsområdet Kviberg av det kommunala fastighetsbolaget Higab. Huset återspeglar 20-talsklassicismen med sin strama symetriska fasad av tegel och branta tegelklädda tak. SGS Studentbostäder planerar att bygga om huset till 13 lägenheter mellan 1–4 rok. 

Senast uppdaterad 29 augusti, 2017

Plejadgatan

Inflyttad december 2018

SGS Studentbostäder bygger 150 efterlängtade studentbostäder på Lindholmen, Plejadgatan. Projektet Plejadgatan är det vinnande förslaget i tävlingen Framtidens studentboende från StudBO2011 och uppförs av Lindbäcks Bygg. Det har en mycket hög prefabriceringsgrad och är utfört helt i trä. …

Senast uppdaterad 29 augusti, 2017

Söker du bostad?

Kul att du vill bo i en studentbostad i Göteborg! Vi hyr inte ut studentbostäder på den här webbplatsen, men vi vet att det är svårt att hitta och vi jobbar för att det ska byggas fler. För att hjälpa har vi samlat länkar till dem som hyr ut i Göteborgsområdet. Klicka på knappen, leta i listan och sök dig vidare till uthyrningssidorna. Lycka till!