Detta är ett samandrag av den remiss som SFS givit på betänkadet.

Sveriges förenade studentkårer verkar för hela Sveriges studenter och uttalar sig därför ofta i frågor som rör studier eller studenter.

Remisssvaret på regeringens utrednings med namnet "En socialt hållbar bostadsförsörjning" är ett försök att bygga vidare på arbetet från utredningen "Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar". Den sistnämnda utredningen konstaterade att fördelningen av ansvar mellan stat,kommun och region måste bli betydligt tydligare. Till båda utredningarna så framförde SFS till utredarna att staten borte ta ett huvudansvar som sedan kunde används för att ställa krav på kommun och region. Annars ser man risken om att vissa frågor faller mellan stolarna. Att bristen för just studentgruppen är objektivt stor framgår tydligt av den data som visar att studenter tivingas att tacka nej till studieplatser för att de saknar bostad. SFS poänterar att då studerande vid universitet och högskolor visserligen ofta kan knytas till enskilda kommuner så borde ansvaret för försörjning delas med regionen och de tilliggande kommunerna. Detta för att större universitet och högskolor ofta fyller rollen som kunskapsförsörjare för ett större område en endast den kommunen där de ligger.

SFS frågar äver efter att Boverket borde tilldelas uppgiften att samanställa hur fördelningen mellan campusstudier och distansstudier ser ut i Sverige. Detta för att byggare, utbildare och det offentliga bättre ska kunna planera om bostadsbehover för studenter.

SFS lyfter i sitt remisssvar ett antal punkter;

  • Möjligheten för studenter att få förtur i bostadsköer
  • Hur aktiv styrning av maktanvisningar till studentboenden kan underlätta för byggnationen av studentbostäder
  • Allmännyttans bostadsbolags ansvar för studentbostäder

https://sfs.se/remisser/inspel-en-socialt-hallbar-bostadsforsorjning/

Söker du bostad?

Kul att du vill bo i en studentbostad i Göteborg! Vi hyr inte ut studentbostäder på den här webbplatsen, men vi vet att det är svårt att hitta och vi jobbar för att det ska byggas fler. För att hjälpa har vi samlat länkar till dem som hyr ut i Göteborgsområdet. Klicka på knappen, leta i listan och sök dig vidare till uthyrningssidorna. Lycka till!