SFS har släppt årets rapport och Göteborg är fortsatt en ort där inte alla studenter en bostad under höstterminen.

Årets utlåtande från studenterna låter såhär;

Göteborg är en av de fyra största studentstäderna där vi bett representanter för studenterna att själva beskriva bostadssituationen:
Varje år börjar det cirka 12 100 nya studenter vid Göteborgs universitet, det kan ställas mot att det finns cirka 8 900 studentbostäder i staden. Det innebär att flera av de nya studenterna inte får studentbostad vid terminsstart. Rent generellt beror problemet på två faktorer, dels har Göteborg vuxit tämligen kraftigt sett till antalet invånare under en tid. Dels har väldigt få hyresrätter producerats under hela nittiotalet samt tvåtusentalets början.
Vid starten av höstterminen är efterfrågan av studentbostäder som allra högst. Den stora studentbostadsaktören i Göteborg, SGS studentbostäder, uppmätte under den tidigare hösten att den kortaste kötiden för att få ett enkelrum med delat kök till ett och ett halvt år. I år räknar de med att kötiderna kommer att vara längre.
Alla SGS studentbostäders bostäder ligger inom ett rimligt avstånd till campus. Dock är Göteborg en stor stad med möjlighet att hitta bostäder på flera vis. Exempelvis finns det även en marknadsplats för ”vanliga” hyresrätter. Marknadsplatsen för hyresrätter i Göteborg, Boplats, genomsnittliga kötid för ett förstahandskontrakt är cirka fem år, dock kan avvikelser förekomma beroende på inom vilken stadsdel som hyresgästen väljer att söka bostad. Hyrorna varierar även beroende på lägenhetens storlek och standard, generellt ligger de allra flesta studentlägenheter inom spannet 3 800–10 600 kr.
För att komma tillrätta med orsaken till problemet har vi varit initiativtagare till ett samverkansprojekt, GBG7000+, bestående av flertalet aktörer, både myndigheter, kommun och privata fastighetsbolag. Det syftar till att bygga 7 000 nya, permanenta studentbostäder fram till år 2026. Hittills har cirka 1 000 nya studentlägenheter tillskapats.

Love Josefsson, ordförande
Göteborgs förenade studentkårer

https://sfs.se/dokumentkategori/ovriga-pol-dok/rapporter/bostadsrapport/

 2019

Söker du bostad?

Kul att du vill bo i en studentbostad i Göteborg! Vi hyr inte ut studentbostäder på den här webbplatsen, men vi vet att det är svårt att hitta och vi jobbar för att det ska byggas fler. För att hjälpa har vi samlat länkar till dem som hyr ut i Göteborgsområdet. Klicka på knappen, leta i listan och sök dig vidare till uthyrningssidorna. Lycka till!