Det har i flera sammanhang lyfts det enorma behovet av studentbostäder i anslutning till Göteborgs universitet och högskola. En stad som stoltserar med cityuniversitet i världsklass har länge brottats med frågan om bostäder för de många studenter och forskare som under en period kallar staden hem.

I en rapport av inobi från 2016, "Studenter och studentbostäder i Göteborg”, inventeras student- och forskargruppen som behöver husrum i samband med sina aktiviteter vid Göteborgs Universitet och Chalmers. I rapporten kom utredningen fram att 7000 bostäder behövs för att täcka det presumerade bostadsbehovet. Detta behov baserar sig på ett relativt försiktigt antagande om att universitetet och högskolan inte expanderar sin verksamhet. Problemet med detta antagande är att den begränsning som universitetet och högskolan förhåller sig till är inte ekonomiska eller underlaget av studenter utan bostäder som riktar sig till studentgruppen. Något som visar på detta är hur byggnationen av Gibraltar Guesthouse direkt påverkade antalet utbildningsplatser vid Chalmers högskola.

Precis som framkommer i beredningen för byggnadsnämndens beslut så har studenter generellt svårt att konkurrera på en oreglerad hyresmarknad. Detta är en samhällsgrupp som ofta saknar lokala anknytning och som omlokaliserar med kort framförhållning vilket försvårar sökandet efter bostad. För att stävja bostadsbristen och behålla en god diversifierad demografi behövs därför extra insatser från skolans sida men framförallt måste kommunen uppmärksamma svårigheterna och förstå att detta är mer än ett studentproblem och mer av ett samhällsproblem.

Genom ett tydligt åtagande från kommunen att ta tag i studenters bostadssituation kan problemet lösas. Vi behöver endast se till Stockholm och projektet sthlm6000+ som på samma sätt hade identifierat en stor bostadsbrist för studenter. Nyckeln till framgång i projektet låg i ett högt engagemang från det offentliga samt ett gott samarbete mellan offentliga aktörer och näringsliv. På grund av tidigare lärdomar är det därför väldigt positivt med byggnadsnämndens initiativ att samordna kommunens resurser för att korta vägen till färdiga bostäder.

Ett hinder som kvarstå är dock finansieringen för kalaset. Precis som byggnadsnämnden nämner i sin utredning så är initiativet inte tänkt att bekostas av kommunen och då kvarstår det bara att blicka utåt efter ett sätt att möjliggöra satsningen. Gbg7000+ som projekt har tidigare samlat de aktörer som uttryck intresse att ta tag i studentbostadsfrågan och utgör därför en god plattform för att börja samordningen av en mer heltäckande finansiering.

Fortsättning följer! 

Söker du bostad?

Kul att du vill bo i en studentbostad i Göteborg! Vi hyr inte ut studentbostäder på den här webbplatsen, men vi vet att det är svårt att hitta och vi jobbar för att det ska byggas fler. För att hjälpa har vi samlat länkar till dem som hyr ut i Göteborgsområdet. Klicka på knappen, leta i listan och sök dig vidare till uthyrningssidorna. Lycka till!