Bostadsprojekt

Nedan ser du var det byggs i Göteborg och vad som byggs. Växla mellan kart- och listvyn för att upptäcka de studentbostadsprojekt som planeras, byggs eller redan är inflyttade inom ramen för GBG7000+.

Mossens randzon

Planerad, beräknad inflyttning

Här ska totalt 400 lägenheter anläggas varav 200 studentlägenheter. Startplanen är 2020 och projektet står inför planbeslut.

Gibraltar guesthouse

Inflyttad augusti 2019


Byggnaden uppförs i sex våningar. Byggnationen utförs som prefabricerade volymhus element i trä , som tillverkar i fabrik och transporteras till aktuell tomt och monteras. Viss mindre omfattande byggnation sker på byggarbetsplatsen men huvudparten sker i fabrik. Fasad mot Gibraltargatan blir i en glas- och limträkonstruktion. Byggnaden får en spännande utvändig och invändig gestaltning. …

Senast uppdaterad 01 februari, 2019

Emilsbro

Byggnation, beräknad inflyttning hösten/vintern 2020

42 nya studentbostäder skapas mellan husen på Gibraltargatan 82 och Gibraltargatan 94 som i dag innehåller ca 400 små studentlägenheter. Energieffektiviseringsåtgärder genomförs i samband med renovering av 369 lägenheter och tillbyggnad mellan de befintliga byggnaderna. Detaljplanen för de nya bostäderna har vunnit laga kraft under 2019.

Senast uppdaterad 01 februari, 2019

Holtermanska

Planerad, beräknad inflyttning april 2023

Här planeras för ett stort antal student- och forskarbostäder i direkt närhet till Chalmers tekniska högskola i Johanneberg/Landala. Förutsättningarna för det här projektet har arbetats fram av Chalmers Studentbostäder, Chalmers Innovation och Göteborgs Stad. Detaljplanearbete påbörjas kvartal 4-2017 och detaljplanen bedöms kunna vinna laga kraft kvartal 4-2021.

Senast uppdaterad 04 september, 2017

Beryllgatan

Inflyttad 2016

Västra Frölunda har Prime Living byggt 208 lägenheter totalt, både 1:or och 2:or. I området har studenterna närhet både till grönområde, mataffär och goda kommunikationer till city, universitet och högskolor.

Senast uppdaterad 29 augusti, 2017

Smedjan

Inflyttad 2018-2019

SGS Studentbostäder förvandlar en gammal varsbyggnad till nya studentbostäder. De bygger om Smedjan till nya hem för studenter i historisk varvsmiljö på Lindholmen. Byggstart påbörjad och med beräknad inflyttning till årskiftet 2018/2019. Projektet omfattar lägenheter om 1 rok till 4 rok, men även lgh med loft.

Senast uppdaterad 29 augusti, 2017

Volrat Tham

Inflyttad 2016

På Volrat Thamsgatan i Johanneberg byggdes studentbostäder redan på början av 1960-talet. 2016 kompletterade SGS Studentbostäder området med ett nybyggt låghus i fem våningar. Här finns 23 rökfria bostäder som består av 1 rum och kokvrå.

Olssons park

Inflyttad november 2018

På Guldshedstroget bygger SGS Studentbostäder 40 nya studentbostäder, alla ettor med kokvrå på 25 kvadratmeter. Inflyttning beräknad till 1 november 2018.

Senast uppdaterad 29 augusti, 2017

Uddjaur

Inflyttad mars 2019

I stadsdelen Krokslätt vid Gibraltargatan bygger Chalmers Studentbostäder 118 studentbostäder samt en förskola med fem avdelningar i samma huskropp. De arbetar med att uppnå hög hållbarhetsnivå för byggnaden och ambitionen är Miljöbyggnad Guld (SGBC). Bostäderna kommer att ligga på 10 minuters promenadavstånd till Chalmers tekniska högskola i Johanneberg.

Senast uppdaterad 29 augusti, 2017

Sjukan

Byggnation, beräknad inflyttning 2019

Den 14 december förvärvade SGS Studentbostäder det f.d. militärsjukhuset på Regementsområdet Kviberg av det kommunala fastighetsbolaget Higab. Huset återspeglar 20-talsklassicismen med sin strama symetriska fasad av tegel och branta tegelklädda tak. SGS Studentbostäder planerar att bygga om huset till 13 lägenheter mellan 1–4 rok. 

Senast uppdaterad 29 augusti, 2017

Plejadgatan

Inflyttad december 2018

SGS Studentbostäder bygger 150 efterlängtade studentbostäder på Lindholmen, Plejadgatan. Projektet Plejadgatan är det vinnande förslaget i tävlingen Framtidens studentboende från StudBO2011 och uppförs av Lindbäcks Bygg. Det har en mycket hög prefabriceringsgrad och är utfört helt i trä. …

Senast uppdaterad 29 augusti, 2017

Urban Cribs

Inflyttad 2016

På Lindholmen har Urban Cribs byggt 156 studentlägenheter. Byggstart var under sommaren 2016 och de första lägenheterna var inflyttningsklara i oktober samma år. Projektet utgår från en lösning med prefabricerade bostadscontainrar som hämtar inspiration från lösningar i andra städer, såsom London och Amsterdam. 

Senast uppdaterad 25 augusti, 2017

Söker du bostad?

Kul att du vill bo i en studentbostad i Göteborg! Vi hyr inte ut studentbostäder på den här webbplatsen, men vi vet att det är svårt att hitta och vi jobbar för att det ska byggas fler. För att hjälpa har vi samlat länkar till dem som hyr ut i Göteborgsområdet. Klicka på knappen, leta i listan och sök dig vidare till uthyrningssidorna. Lycka till!